2021 Bedrijvendag

Op woensdag 12 mei 2021 hebben studievereniging Archimedes en studievereniging Watt een online bedrijvendag georganiseerd. Deze bedrijvendag was de 6e editie van de jaarlijkse bedrijvendag door SV WATT en SV Archimedes.

Deze bedrijvendag heeft online plaats gevonden in verband met de toen geldende corona maatregelen. echter om het doel van de bedrijvendag toch te kunnen behalen is er gebruik gemaakt van het programma gather.town.

Door middel van dit programma is er een bedrijvendag met stands nagebootst waar student met hun eigen character langs de aanwezige bedrijven konden lopen en hier dus contact mee konden maken. Dit zorgde ervoor dat contact tussen studenten en de bedrijven toch persoonlijk bleef en de mogelijkheid tot vragen ook aanwezig was.

Tot slot was de bedrijvendag naar omstandigheden geslaagd en hopen we de bedrijven en studenten volgend jaar weer te zien.