Informatie

De Bedrijvendag LED Engineering is bedoeld voor HBO studenten op Saxion Hogeschool van de studies: Chemische Technologie, Electrotechniek, Industrieel Product Ontwerpen, Mechatronica, Technische Informatica, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde.

Studenten buiten deze studies om zijn ook welkom.