Informatie

De Bedrijvendag LED is bedoeld voor HBO studenten op Saxion Hogeschool van de studies: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische Technologie, Electrotechniek, Forensisch Onderzoek, Industrieel Product Ontwerpen, Mechatronica, Technische Informatica, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde.

Studenten buiten deze studies om zijn ook welkom.


Mogelijk gemaakt door